- Usługi i Szkolenia: BHP, ZB, PPOŻ., LC; Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cennik

Stała obsługa firm z zakresie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - już od 150 zł/miesiąc
Ochrona Przeciwpożarowa - już od 125 zł/miesiąc

Uwaga:

Firmy, z którymi stale współpracuję otrzymują 20% rabatu.
Oferta obejmuje szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Sesje szkoleniowe Coaching IFM

Andragogika (3 spotkania po 50 minut) - 300 zł
Life Coaching (4 spotkania po 50 minut) - 400 zł

Uwaga:

Firmy i osoby, z którymi stale współpracuję otrzymują 50% rabatu
lub darmowy
voucher szkoleniowy na jedno wybrane szkolenie.
Każdy po ukończeniu sesji szkoleniowej otrzymuje  certyfikat
poświadczający ukończenie szkolenia.

Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie wstępne (Instruktaż Ogólny) - 40 zł
Szkolenie wstępne (Instruktaż Stanowiskowy) - gratis !
Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 40 zł
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjnobiurowych - 40 zł
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych - 60 zł
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 60 zł

Szkolenia w zakresie Ochrona Przeciwpożarowa

Podstawowe szkolenie przeciwpożarowe - 40 zł

Uwaga:

Cenę za szkolenie mnożymy o ilość pracowników.
Minimalna suma zamówienia musi wynosić 120 zł.

Szkolenia prowadzę w sposób tradycyjny albo w postaci e-learningu,
możliwe są inne metody prowadzenia szkoleń po konsultacji ze mną.


Przy większej ilości osób szkolonych, można liczyć na rabaty cenowe lub specjalne promocje.

Dokumentacja Powypadkowa

Koszt sporządzenia dokumentacji powypadkowej jest uzależniony od
ciężkości następstw wypadku, sugerowana cena wynosi  400 zł.

Przy kontakcie z PIP i Prokuraturą, należy spodziewać się wyższych kosztów,
cena jest zależna od złożoności problemu prawnego.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Cena za przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oferuje pracodawcom
w cenie od 50 zł do 200 zł.  

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Cena za przygotowanie IBWR, IBWR(B) oferuje w cenie od 400 zł.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Konsultacje i pomoc w przygotowaniu BIOZ oferuje w cenie od 400 zł.

Inne zadania

Cena jest ustalana  po indywidualnej konsultacji z  pracodawcą /zleceniodawcą/.

Oferta Negocjacji Cenowych

Zleceniodawco /Pracodawco/ jeżeli uważasz że moja oferta jest za droga,
proponuję negocjacje cenowe.

Uwaga:

Wszystkie ceny są cenami brutto.
Cennik nie jest umową cywilnoprawną.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego