Cennik - Usługi: BHP, PPOŻ., ZB; Wrocław/24h

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cennik

Kompleksowa obsługa z zakresie:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - już od 130 zł/miesiąc
Ochrona Przeciwpożarowa - już od 130 zł/miesiąc lub gratis !
Sesja
Life Coaching IFM - już od 80 zł/miesiąc
Sesja Business Coaching IFM - cena jest ustalana indywidualnie

Uwaga:

Oferta obejmuje szkolenia.

Szkolenia:


Szkolenie wstępne (Instruktaż Ogólny) - 35 zł
Szkolenie wstępne (Instruktaż Stanowiskowy) - gratis !
Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 40 zł
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjnobiurowych - 40 zł
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych - 50 zł
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 50 zł
Podstawowe szkolenie przeciwpożarowe - 40 zł
Szkolenie
Life Coaching IFM - 40 zł
Szkolenie Business Coaching - cena jest ustalana indywidualnie

Uwaga:

Cenę za szkolenie mnożymy o ilość pracowników.
Minimalna suma zamówienia musi wynosić 110 zł.


Mając na uwadze potrzeby klientów, szkolenia przeprowadzam głównie w
siedzibie ich firmy lub samokształcenie kierowane (szkolenie na odległość),
możliwe są inne rozwiązania metod prowadzenia szkoleń, po konsultacji ze mną.

Przy większej ilości słuchaczy, można liczyć na rabaty cenowe lub specjalne promocje.

Dokumentacja Powypadkowa

Koszt sporządzenia dokumentacji powypadkowej jest uzależniony od
ciężkości następstw wypadku, sugerowana cena wynosi  400 zł.
 
Przy kontakcie z PIP i Prokuraturą, należy spodziewać się wyższych kosztów,
cena jest zależna od złożoności problemu prawnego.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Cena za przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oferuje pracodawcom
w cenie od 40 zł do 120 zł.  

I
nstrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Cena za przygotowanie IBWR, IBWR(B) oferuje w cenie od 400 zł.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Konsultacje i pomoc w przygotowaniu BIOZ oferuje w cenie od 400 zł.

Inne zadania

Cena jest ustalana  po indywidualnej konsultacji z  pracodawcą /zleceniodawcą/.

Oferta Negocjacji Cenowych

Zleceniodawco /Pracodawco/ jeżeli uważasz że moja oferta jest za droga,
proponuję negocjacje cenowe.

Uwaga:

Wszystkie ceny są cenami brutto.
Oferta nie jest umową cywilnoprawną.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego