Cennik - Usługi: BHP, PPOŻ., ZB; Wrocław/24h

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cennik

Kompleksowa obsługa z zakresie:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - już od 130 zł/miesiąc
Ochrona Przeciwpożarowa - już od 100 zł/miesiąc lub gratis !
Coaching IFM - cena jest uslalana
indywidualnie

Uwaga:

Oferta obejmuje szkolenia.

Szkolenia:


Szkolenie wstępne (Instruktaż Ogólny) - 40 zł
Szkolenie wstępne (Instruktaż Stanowiskowy) - po konsultacji ze mną - gratis !
Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 50 zł
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjnobiurowych - 50 zł
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych - 60 zł
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 60 zł
Podstawowe szkolenie przeciwpożarowe - 40 zł
Szkolenie "Social Engineering" - 40 zł

Uwaga:

Cenę za szkolenie mnożymy o ilość pracowników.
Minimalna suma zamówienia musi wynosić 100 zł.


Mając na uwadze potrzeby klientów, szkolenia przeprowadzam głównie w
siedzibie ich firmy lub samokształcenie kierowane (szkolenie na odległość),
możliwe są inne rozwiązania metod prowadzenia szkoleń, po konsultacji ze mną.

Przy większej ilości słuchaczy, można liczyć na rabaty cenowe lub specjalne promocje.


Jest możliwość zastąpienia cennika usług miesięcznym ryczałtem
w zakresie edukacji i służby BHP, PPOŻ., cena ryczałtu jest ustalana  
po indywidualnej konsultacji z  pracodawcą.

Dokumentacja Powypadkowa

Koszt sporządzenia dokumentacji powypadkowej jest uzależniony od
ciężkości następstw wypadku, sugerowana cena wynosi  400 zł.
 
Przy kontakcie z PIP i Prokuraturą, należy spodziewać się wyższych kosztów,
cena jest zależna od złożoności problemu prawnego.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Cena za przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oferuje pracodawcom
w cenie około 80 zł.  

I
nstrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Cena za przygotowanie IBWR, IBWR(B) oferuje w cenie od 400 zł.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Konsultacje i pomoc w przygotowaniu BIOZ oferuje w cenie od 400 zł.

Inne zadania

Cena jest ustalana  po indywidualnej konsultacji z  pracodawcą /zleceniodawcą/.

Oferta Negocjacji Cenowych

Zleceniodawco /Pracodawco/ jeżeli uważasz że moja oferta jest za droga,
proponuję negocjacje cenowe.

Uwaga:

Wszystkie ceny są cenami brutto.
Oferta nie jest umową cywilnoprawną.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego